HMI Haugland Miljø Innredning AS, Hellemyrbakken 3a, 4628 Kristiansand, Norway+47 93 24 65 05ivar@hmi.no

Date archive: April 2015

Wave Craft 2

Wave Craft 2

HMI har signert ny kontrakt med Umoe Mandal for levering av komplett innredning til Umoe Wave Craft 2 – neste generasjons fartøy for serviceoppdrag på vindturbiner offshore. Oppstart juni 2015. Vi takker nok en gang for tilliten, ikke minst det gode samarbeidet!

COSL RIVAL

COSL RIVAL

HMI har i uken før påske renovert 21 lugarer på boligriggen COSL RIVAL. Både riggeier og mannskap melder at dem er meget fornøyd og overasket over hvor mye som ble utført på kun 4 døgn. Vi takker COSL Drilling Europe og Kristiansand Havn for enda ett oppdrag. HMI ser fram til ett langt og fruktbart…

Menu