HMI Haugland Miljø Innredning AS, Hellemyrbakken 3a, 4628 Kristiansand, Norway+47 93 24 65 05ivar@hmi.no

Boligmessen – “Hjemme Best”

Post 14 of 39
Boligmessen – “Hjemme Best”

HMI var på boligmessen i Kristiansand for å representere bygg avdelingen og «Hjemme Best» konseptet.
Responsen vi fikk var overveldende, både fra gamle og nye bekjente. Nå gjør vi forberedelser for befaringene vi skal ut på, og gleder oss til å ta fatt på oppgavene.
Takk til alle som var innom!
Se Fane over Hjemme Best.

This article was written by HMI

Menu