HMI Haugland Miljø Innredning AS, Hellemyrbakken 3a, 4628 Kristiansand, Norway+47 93 24 65 05ivar@hmi.no

COSL RIGMAR

Post 17 of 40
COSL RIGMAR

HMI har i høst utført en større ombygning om bord RIGMAR som eies og drives av COSL Drilling Europe.

Arbeid bestod av, renovering av “mess room”, brannisolering, nye lugarer, nytt REC room samt ny coffee shop.

Vi takker for ett godt samarbeid, både med COSL og Kristiansand Havnevesen.

This article was written by HMI

Menu