HMI Haugland Miljø Innredning AS, Hellemyrbakken 3a, 4628 Kristiansand, Norway+47 93 24 65 05ivar@hmi.no

COSL RIVAL

Post 12 of 40
COSL RIVAL

HMI har i uken før påske renovert 21 lugarer på boligriggen COSL RIVAL.

Både riggeier og mannskap melder at dem er meget fornøyd og overasket over hvor mye som ble utført på kun 4 døgn.

Vi takker COSL Drilling Europe og Kristiansand Havn for enda ett oppdrag.

HMI ser fram til ett langt og fruktbart samarbeid fremover.

This article was written by HMI

Menu