HMI Haugland Miljø Innredning AS, Hellemyrbakken 3a, 4628 Kristiansand, Norway+47 93 24 65 05ivar@hmi.no

Referanser - Offentlig virksomhet

 • Nittedal Kommunale Eiendomsforetak: Bystyresal
 • Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) (Faginnredning): Resepsjoner
 • SSHF: oppgradering av operasjonsavdeling (Kruse Smith)
 • Arendal Sykehus: Skranke (Kruse Smith)
 • Heistad Barneskole (Norengros): Bibliotek og spesial innredninger
 • Kulturhuset Buen i Mandal
 • Vennesla Bibliotek: Komplett trebasert interiørløsning for bibliotek, kino, restaurant og fellesarealer.
 • Domkirke: Restaurering av vinduer og ombygging av korpodie. (Vernet innredning).
 • NAV Kristiansand: Spesialinnredning til kundemottak og i fellesarealer.
 • Tonstad Skole: Spesialtilpasset interiør både faste møbler og løse møbler til ny skole på Tonstad.
 • Skagerak Arena: Informasjonsdisk og bar/ serveringsdisk, samt faste sofaløsninger i VIP lounge.
 • Idda Arena: Faste sofaløsninger og høye ståbord i fellesarealer.
 • Tangen Skole: Skranker, resepsjoner og ekspedisjoner, samt elevskap, garderober, undervisningsrom med innredninger og innredninger til fellesområder, slikt som avfallssortering, kaffestasjoner og sittebenker.
 • Slettheia Skole: Bibliotekinnredning.
 • Universitetet i Agder: Glassvegger med integrerte reoler samt resepsjon og kundemottak i Corian.
 • Statens vegvesen Kristiansand: Skranker og resepsjoner.
 • Vest Agder Sykehus: Lindrende avdeling Fast inventar og resepsjoner.
 • Straitunet Bo og Omsorgssenter: Fast inventar og glassvegger.
 • Sjøkrigsskolen i Bergen: Skranker og barinnredninger.
 • FLO/SJØ Harald Hårfagre i Stavanger: Innredning og skranker i fellesområder
 • Arendal Kulturhus: Innredninger av bystyresal og festsal, samt Amfi
 • Sørlandets Kunstmuseum: resepsjon, kafeteria, utstillingsmontere/podier.
 • Skoleinteriør, Møglestu vdg.Skole, Flekkerøya Skole, Holte Skole, Møvig Skole. Resepsjoner og elevtilpasset innredning.
 • Voie Skole, Kristiansand, bibliotekinnredning.
 • Den Norske Ambassade, Reykjarvik, resepsjonsdetaljer.
 • Lister Sykehus, resepsjon, kantine.
 • Vest Agder Kraftselskap, kontrollpult for styring av kraftverk i Sør Norge.
 • Vest Agder Sentralsykehus, spesialinnredning for stråleterapi-enhet.
 • Vest Agder Sentralsykehus, resepsjoner/mottak ny fløy.
 • Justisbygget, Kristiansand, veggelementer, karnapper.
 • Kr.Sand Havnevesen, passkontrollboder.
 • NSB Eiendom, skranker til stasjoner.
 • Det Norske Radiumhospital, sykehusbord.
 • Luftfartsverket, kontrollpult og innsjekkingsskranker.
 • Kr.sand Politi Skranker
Menu