HMI Haugland Miljø Innredning AS, Hellemyrbakken 3a, 4628 Kristiansand, Norway+47 93 24 65 05ivar@hmi.no

Wave Craft 2

Post 11 of 40
Wave Craft 2

HMI har signert ny kontrakt med Umoe Mandal for levering av komplett innredning til Umoe Wave Craft 2 – neste generasjons fartøy for serviceoppdrag på vindturbiner offshore.
Oppstart juni 2015.
Vi takker nok en gang for tilliten, ikke minst det gode samarbeidet!

This article was written by HMI

Menu